Duurzame inzetbaarheid

 


De drie componenten van duurzame inzetbaarheid, naar de SER.


Wat is duurzame inzetbaarheid?

Associaties met duurzame inzetbaarheid die ik vaak hoor: een fruitschaal in de kantine, (korting op) een sportschoolabonnement, lunchwandelen, teambuilding, (team)coaching. Allemaal in potentie helpend voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hoe effectief deze instrumenten zijn voor de organisatie, hangt af van de uitdagingen en vervolgens de ambities van de organisatie op het vlak van duurzame inzetbaarheid.

Employability, werkvermogen, vitaliteit.
Er zijn verschillende visies op duurzame inzetbaarheid. Ik volg de brede invalshoek van de Sociaal-Economische Raad. Duurzame inzetbaarheid is meer dan alleen de gezondheid van medewerkers:

Employability is het vermogen om nu en in de toekomst verschillende werkzaamheden en functies adequaat te blijven vervullen, zowel in de eigen organisatie als in een andere organisatie of sector (De Vries, Grundemann & Van Vuuren, 2001).

Werkvermogen gaat om de mate waarin iemand fysiek, psychisch en sociaal in staat is om te werken (Ilmarinen, Tuomi & Seitsamo, 2005).

Vitaliteit is het zich energiek, sterk en fit voelen, lang en onvermoeibaar door kunnen werken en beschikken over grote mentale veerkracht en doorzettingsvermogen (Schaufeli & Bakker, 2004).Van denken naar doen

Met mijn onderzoek naar vitaliteit en HR in organisaties en mijn ervaring met het inrichten van duurzame inzetbaarheid bij organisaties, help ik jouw organisatie graag om handen en voeten te geven aan duurzame inzetbaarheid. Voor de medewerker, de professional, zie ik daarbij, ondersteund door de organisatie, een sleutelrol. De aanpak die ik hanteer is:

Van denken naar doen
1. Richten – het Waarom en Wat
Waarom is duurzame inzetbaarheid voor de organisatie van belang? Waar draagt het aan bij? Op welke terreinen zijn voor de organisatie nu en op langere termijn knelpunten te verwachten? Vanuit welke invalshoek krijgt duurzame inzetbaarheid prioriteit?

We formuleren de ‘IST-situatie’ met behulp van al beschikbare informatie (vb. MTO) én op te halen input (vb. van medewerkers, arbodienst). Dit laatste kan via bestaande scans of iets op maat gemaakt, zoals een vragenlijst per app inclusief een competitie (lees het artikel van SBCM en Delta Werkt hierover). Vervolgens fantaseren, brainstormen en formuleren we de ‘SOLL-situatie’: waar wil de organisatie straks staan?

2. Inrichten – het Hoe
Met een heldere ‘IST’ en ‘SOLL’ is het tijd voor het hoe: op welke manier komt er duurzame verandering tot stand in de organisatie? Hoe betrekken we medewerkers? Hoe brengen we verandering in kaart?

Vaak zijn er veel ideeën, dat is mooi. Toch is de kans op duurzame verandering groter als het behapbaar blijft: liever drie kleine stappen die volledig ‘inburgeren’, dan drie grote veranderingen die spaak lopen omdat ze net een maatje te groot zijn.

3. Verrichten – Wie, Wat Wanneer
Door te doen kom je verder, verandering komt er door te beginnen! Daarom maken we bij ‘Verrichten’ een planning en prioritering: wie doet er wat, met welk doel en wanneer? Het effect van de inzet brengen we in beeld door thermometers, (korte) vragenlijsten of ander metingen die qua vorm aansluiten bij de organisatie én inspireren bij de tocht naar ‘SOLL’.

Stephen Covey’s Cirkel van Invloed

Eva Visser Advies

Inhoudelijke discussie, oog voor het proces, goede vragen, kernachtige samenvattingen, voorbeelden, inspiratie en motivatie, daar zorg ik voor!

De opbrengst? Een duurzaam inzetbaarheidsbeleid dat wordt gedragen, inspireert en houvast geeft. Als trainer / gespreksleider zorg ik voor inhoudelijke support en activeer ik medewerkers om hun Cirkel van Invloed (gedachtegoed van Stephen Covey) voor duurzame inzetbaarheid en wendbaarheid van de organisatie te vergroten. Als loopbaancoach kan ik professionals individueel begeleiden om hun duurzame inzetbaarheid vorm te geven.

 

Anderen over Eva Visser Advies

 • “Het is fijn werken met Eva. Enthousiasme en tomeloze inzet zijn belangrijke eigenschappen. Stap voor stap verbindt zij het speelveld van een organisatie en de mensen die er werken. Vervolgens geeft zij voor collega’s en werkgevers concreet invulling aan het begrip ‘duurzame inzetbaarheid’. Dat doet zij door middel van een variëteit aan activiteiten. Zij weet een voor velen nog abstract begrip tastbaar te maken. Dat wordt zeer op prijs gesteld.”

  Directeur sociaal werkbedrijf
 • “Ik weet nu beter waarin ik verschil van anderen en wat mij mij maakt in mijn werkzaamheden. Onder andere doordat ik heel helder heb wat mijn missie is en hoe ik te werk wil gaan.”

  Coachee vrouw (31) ondernemer
 • “Ik vond het hele prettige gesprekken, Eva. Je bent serieus, zorgvuldig, respectvol en verrassend creatief. De gesprekken met jou waren een feestje!”

  Coachee vrouw (58) medewerker bij gemeente
 • “Eva heeft oprechte aandacht en geeft veel energie.”

  _
 • “Ik kan nu beter omgaan met concurrentie (andere kandidaten) en mijzelf goed neerzetten tijdens een sollicitatiegesprek. “

  Coachee man (31) telecomsector