Training en gespreksleidingTraining

Onlangs gaf ik een training die ik samen met de opdrachtgever (een hoveniersbedrijf) heb samengesteld. Er kwamen diverse onderwerpen aan bod die elkaar versterkten: kwaliteiten (van jezelf en van collega’s), feedback en adviezen geven aan elkaar, samenwerking bespreken en plannen voor verbetering maken, de organisatie verder helpen door knelpunten te duiden en hierover concrete en in de praktijk meteen toepasbare afspraken te maken. Als afsluiting committeerde elke deelnemer zich aan een voornemen die hij of zij middels een 30-dagen-challenge in de praktijk ging brengen. Dat was gaaf! En effectief. Lees hier wat de odprachtgever ervan vond.

Bij voorgaande onderwerpen ben ik als trainer als een vis in het water! Ook kan ik op andere terreinen goed uit de voeten, bijvoorbeeld die relateren aan duurzame inzetbaarheid: energiegevers en -vreters, loopbaan, het gedachtegoed van Stephen Covey, basisworkshops gericht op gezonde voeding, beweging, ontspanning, werkdruk, jobcrafting, etc. Bij voorkeur maak ik een training op maat. Dit werkt effectief omdat ik de ontwikkelingen in de organisatie benut en de impact van de training op de periode erna groot is.

Ik zorg voor duurzame verandering, betrokkenheid, inspiratie, wisselende werkvormen, actieve deelname en resultaat. Modellen en werkvormen als de Cirkel van Invloed, comfortzone, energizers, gesprek, plenair, in groepjes, spellen, wisselen elkaar af. Dit alles in een setting waarin ik zorg voor commitment op veiligheid en inspiratie.

Gespreksleiding

Als gespreksleider ben ik inzetbaar voor vb. de begeleiding van (kwartaal)bijeenkomsten, brainstormsessies, het bespreken van medewerker(tevredenheids)onderzoeken, etc. Tijdens het gesprek ben ik gericht op: het verhelderen van het vraagstuk, het concretiseren van de gewenste richting, het betrekken en activeren van de deelnemers, het maken van afspraken over het vervolg.

Kortom: als gespreksleider zorg ik voor duidelijkheid, betrokkenheid, commitment en een echt gesprek mét vervolg in de praktijk!